Våre 10 løfter

  1. Universitetet skal se, elske ♥ og respektere alle studenter.
  2. Vi skal tilby variert undervisning på alle utdanninger.
  3. Studenter skal oppleve stor valgfrihet i utdanningen sin.
  4. Alle(!) ansatte skal ha klare karrieremuligheter og gode arbeidsforhold
  5. Universitetet skal løfte den norske skolen.
  6. Forskning, foredrag og forelesninger skal være åpent tilgjengelig for alle.
  7. Universitetet skal løfte samfunnsdebatten.
  8. Kunnskap skal formidles på mange måter, mange steder!
  9. Universitetet skal tilby åpen nettundervisning.
  10. Vår forskning skal bidra til løsninger på Norges og verdens største utfordringer.

Finn oss på Facebook

Mini Tweets